Program Czyste Powietrze

Wymień stare okna w ramach programu Czyste Powietrze

Jednym ze sposobów na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, powstających podczas spalania w kotłach grzewczych w domach jednorodzinnych, jest ograniczenie wytracania energii cieplnej przez budynek. Można to osiągnąć m.in. przez wymianę stolarki otworowej. Ekologiczne okna skutecznie ograniczają ilość mostków cieplnych, zatrzymując ciepło w środku. Teraz taka inwestycja jest bardziej osiągalna dzięki rządowemu programowi Czyste Powietrze. Co to za projekt? Jak z niego skorzystać? Kto ma prawo do dofinansowania? Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej – przeczytaj artykuł.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to ogólnopolski, rządowy program, zapewniający dopłaty do termomodernizacji domów jednorodzinnych. Ich właściciele, decydując się np. na wymianę starych kotłów grzewczych i docieplenie budynków, mogą składać wnioski o dodatkowe finansowanie. Przez lepszą izolację, uzyskaną dzięki m.in. wymianie okien i drzwi (w tym także tarasowych) i szereg innych czynności, budynki stają się bardziej pasywne, co ogranicza ucieczkę energii cieplnej na zewnątrz, a tym samym – ogranicza spalanie paliw.

Podstawowym celem tego programu jest zapewnienie lepszej jakości powietrza przez zmniejszenie ilości wytwarzanego smogu. Ponadto zakłada również, ze w ten sposób uda się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Warto wiedzieć, że fundusze z Czystego Powietrza mogą być przeznaczone na modernizację obiektów jednorodzinnych – wolnostojących, „bliźniaków”, szeregowców lub grupowych, które są już oddane do użytku.

Na co można uzyskać finansowanie?

W ramach omawianego programu osoba uprawniona ma do wyboru jedną z trzech opcji:

  1. Demontaż starego kotła na paliwo stałe, zakup i montaż pompy ciepła (powietrze-woda lub gruntowej) do ogrzewania (również z CWU); dodatkowo inwestor może m.in. wykonać mikroinstalacje fotowoltaiczne, modernizację systemu wentylacji (na mechaniczną z odzyskiem ciepła) oraz wymienić elementy stolarki otworowej.
  2. Usunięcie nieefektywnego pieca na paliwo stałe, zakup i instalacja innego źródła ogrzewania (w tym CWU) niż określone w opcji 1. lub kotłowni gazowej; także i w tym przypadku właściciel nieruchomości ma prawo do dofinansowania zakupu fotowoltaiki, wentylacji z rekuperacją i wymiany elementów stolarki okiennej.
  3. Zakup i montaż nowego systemu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych.

Kto może starać się o finansowanie wymiany okien?

Beneficjentem Czystego Powietrza mogą być tylko osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali z własnymi księgami wieczystymi. Oprócz tego istotne jest kryterium dochodowe. Z programu można skorzystać w sytuacji, jeśli dochód roczny nie przekracza kwoty 100 tys. złotych. Istnieje opcja złożenia wniosku o podwyższone świadczenie, jednak w takiej sytuacji dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa nie powinien przekraczać 1563,60 zł w gospodarstwach wieloosobowych, a w jednoosobowych – 2189,04 zł.

Jak duże wsparcie z programu Czyste Powietrze można uzyskać?

Suma dofinansowania zależy m.in. od tego, jaką opcję wybierze beneficjent. Dla osób o dochodach nieprzekraczających 100 tys. złotych rocznie to nawet 30 tys., jeśli zdecydują się na wymianę nieefektywnego kotła na jeden z określonych rodzajów pompy ciepła oraz założenie fotowoltaiki i wstawienie nowych elementów stolarki otworowej (czyli pierwsza opisana wyżej opcja). W przypadku drugiej – potencjalny beneficjent może liczyć na 25 tys. złotych wsparcia. Jeśli stawia wyłącznie na polepszenie termoizolacji, w tym na inwestycję np. w okna aluminiowe czy PCV – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych.

Inaczej to wygląda w przypadku osób nieprzekraczających przeciętnych miesięcznych progów dochodowych. Wówczas maksymalna kwota na wymianę źródła ciepła to nawet 32 tys. złotych. Jeśli natomiast dodatkowo planowana jest inwestycja w mikroinstalację fotowoltaiczną, całkowite wsparcie może wynosić 37 tysięcy złotych. Z kolei na termomodernizację bez wymiany pieca górny limit dofinansowania wynosi 15 tysięcy złotych.

Warto pamiętać o jeszcze jednym – oprócz przewidzianych powyżej sum wsparcia w ramach Czystego Powietrza, jego beneficjenci mogą skorzystać także z ulgi podatkowej do maksymalnej sumy 56 tysięcy złotych. Przy rozliczeniu należy tylko podać koszty poniesione w związku z termomodernizacją budynku.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Instytucją obsługującą interesantów w ramach programu jest właściwy dla województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To właśnie tam należy składać wszelkie formularze i dokumenty. Druki, które potrzebne są do złożenia wniosku, dostępne są m.in. na Portalu Beneficjenta w serwisie internetowym WFOŚiGW lub na witrynie gov.pl. Jeśli zdecydujesz się na pierwszą opcję – musisz przygotować wydrukowany, wypełniony wniosek, a następnie dostarczyć go wraz z wymaganymi dokumentami do placówki WFOŚiGW.

Jeśli robisz to przez gov.pl – konieczny będzie podpis elektroniczny lub tzw. podpis zaufany, poświadczający Twoją tożsamość. Następnie wniosek trzeba skierować do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na skrzynkę ePUAP) wraz ze skanami wymaganych dokumentów (kopie te muszą być podpisane!).

Do wniosku należy załączyć m.in. dokument poświadczający osiągnięty dochód. Ponadto, w zależności od wybranej opcji, potrzebne będą:

  • audyt energetyczny domu,
  • dokument potwierdzający prawo własności budynku,
  • zgoda na przetwarzanie danych,
  • informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób innych niż sam wnioskodawca.

Wybierz okna, które spełniają wymogi

Czyste Powietrze to okazja do strategicznej inwestycji, jaka może przynieść realne oszczędności. Trzeba pamiętać, że okna, drzwi tarasowe, jak i inne elementy, podlegające wymianie, również muszą spełniać określone kryteria, w tym m.in. być nowe oraz mieć współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,9 W/m2K (w przypadku dachowych: 1,1 Wm2K). Jako producent stolarki okiennej firma ABM Jędraszek jest w stanie dostarczyć nowoczesne i zgodne z wymogami rządowego programu produkty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – zachęcamy do kontaktu.

Udostępnij artykuł
Powiązane artykuły
Anatomia okna – poradnik

Dowiedz się jak wybrać najlepszy wariant okna dopasowany do Twoich potrzeb

Czytaj dalej
Okna PCV

Wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

Czytaj dalej
Żaluzje fasadowe

Nowość od ABM Jędraszek.

Czytaj dalej
ZOBACZ WSZYSTKIE
Do góry